HealthVib HAV100-3Ch

HAV100-3Ch

HealthVib® HAV mäter och analyserar hand och arm vibrationer enligt ISO5349 och EU-direktivet 200/44/EG.

Mätning med HealthVib HAV är lätt att lära sig och genomföra. Enheten kräver inga kablar eller speciella inställningar.Den uppmätta vibrationsdosen kan överföras från den aktiva enheten. Under mätning kan en Vibindicator HAV kopplas in. Den uppmätta vibrationsnivån kommer att visa på indicatorn och sparas för senare analyser.

Sensorn och den analytiska enheten monteras på en speciellt designad handske.

I enlighet med ISO-5349, skall mätning ske i handflatan. Sensorn rekommenderas därför at monteras på avsedd plats i handskens greppyta.

Operatören är sedan fri att jobba obehindrad. Sensor kan även monteras direkt på maskin mhs medföljande adaptors.Den interna klockan hjälper att organisera mätdata.

Data kan skickas trådlöst till en Vibindicator HAV för senare anlyser och rapport i PC med hjälp av programvaran CVK VibNoiseView™.

HealthVib HAV100-3Ch består av ett par av mätnings handskar, en Active enhet (basenheten och utför huvudanalysen) och Vibindicator HAV.