HealthVib WBV300

WBV300

HealthVib WBV300 vibrationsinstrument mäter helkroppsvibrationer i tre riktningar.

HealthVib HKV mäter och analyserar vibrationer i förarsäte eller stående position enligt ISO 2631-1 och EU-direktiv 2002/44/EG. Mätningar med HealthVib® är lätt att lära sig och genomföra. Instrumentet kräver inga kablar, mjukvara eller andra speciella konfigurationer. Vibrationsdata insamlas och analyseras momentant i tre riktningar.

Analysen filtrerar vibrationerna för att ta bort onödig data. Genom att använda kontrollknapparna, kan resultaten presenteras med r.m.s. eller VDV, 1-sekunds intervaller, och åtta-timmars daglig vibrationsdos. Även peak och crestfaktorn kan avläsas. Vibrationsdosen presenteras på en färg skärm, 128×128 pixlar och kan också sändas till en extern display (Vibindicator™). Med hjälp av sensorteknik startas och stoppas mätning automatiskt så att oönskade data inte insamlas.

Med hjälp av Vibrationsdosimetern HealthVib® kan du identifiera skadliga vibrationsdoser. Den ger underlag till enklare och mer precis riskbedömning.