1. Kan jag bara använda HAV-instrument med handskar?

Nej, det är också möjligt att montera sensorn på maskinen för att mäta vibrationen.