Utbildning

Vi tror att genom att utbilda personalen och göra dem medvetna om riskerna i arbetsmiljön, kommer förebyggande underhåll att bli mer möjligt. Så att vi erbjuder tre typer av kurser:

  • Öppna kurs: Det här är en kurs som vi håller inne CVK och det är två gånger om året. Det är möjligt för alla från någon bransch att delta i kursen.
  • Företagsbaserad kurs: Vi håller en kurs för ett visst företag till olika frågor som är en allmän och informativ typ.
  • Kunddesignad kurs: När ett företag behöver särskild utbildning för en viss typ av maskiner eller specifika inställningar och mönster i sina projekt, CVK håller kunddesignad kurs för företaget.