Projekthjälp

Hantering av vibrationer kan vara ganska komplicerat, antingen när det gäller att mäta dem eller ta reda på orsaken eller den bästa korrigeringsåtgärden.

CVK erbjuder därför experthjälp inom projekt och förberedande studier. Som utgångspunkt för detta använder CVK sin arbetsmodell som presenteras nedan. Arbetsmodellen består av fyra huvudfaser och ger ett exempel på vad CVK kan hjälpa till med.