Mobil provbana för standardiserad vibrationsmätning

Helkroppsvibrationer är den viktigaste arbetsmiljöfrågan för skotarförare. För att kunna jämföra vibrationsnivån mellan olika maskiner och för att kunna utvärdera tekniska lösningar på ett rättvisande sätt har en standardiserad provbana för vibrationsmätning utvecklats. Download attachments: Resultat Skogforsk

Griptiltens effekt på skotarens produktivitet

I Sverige gallras årligen ca 360 000 ha skogsmark. Skogsbolagen efterfrågar effektivare skogsmaskiner för att minimera kostnaderna i skogsbruket. Två finska och en svensk studie pekar på produktivitetsökningar i storlekar upp till tio procent vid användandet av griptilt. Griptilten är en tilläggsmodul som monteras mellan gripen och rotatorn på en skotarkran och möjliggör uppresning av virkesknippen till vertikal position. Download …

Vibrationer ger hälsoproblem

Vibrationer från maskiner i byggindustrin är ett område behäftat med en rad hälsoproblem. Forskning visar bland annat ett klart samband mellan vibrationer och hjärtsjukdomar. Download attachments: Vibrationer ger hälsoproblem