Mobil provbana för standardiserad vibrationsmätning

Helkroppsvibrationer är den viktigaste arbetsmiljöfrågan för skotarförare. För att kunna jämföra vibrationsnivån mellan olika maskiner och för att kunna utvärdera tekniska lösningar på ett rättvisande sätt har en standardiserad provbana för vibrationsmätning utvecklats.

Download attachments: Resultat Skogforsk