Hälsa och säkerhet på jobbet: Strategisk ram fastställer EU: s mål för 2014-2020

Den 6 juni lade Europeiska kommissionen fram en ny strategisk ram för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för perioden 2014-2020. Den identifierar viktiga utmaningar och strategiska mål för arbetarskydd och hälsa, presenterar nyckelåtgärder och identifierar instrument för att hantera dessa.

EU-OSHA: s OiRA-verktyg kommer att spela en nyckelroll i ett av de strategiska målen för EU: s strategiska ram. OiRAs webbplattform erbjuder gratis sektoriella riskbedömningsverktyg som ger praktiskt stöd till små och mikroföretag för att hjälpa dem att bättre följa hälso- och säkerhetsreglerna.