CVK på Arbets- och Miljömedicinska vårmötet

Vi vill önska dig varmt välkommen till Arbets- och Miljömedicinska vårmöte i Uppsala den 9-11 april, 2014.

Besök gärna vår monter för produkt demo och presentation.

Läs mer : http://www.ammuppsala.se