Mätsystem för arbetsmiljö- HealthVib HKV 300/500.

Härmed introducerar vi vår nya smarta mätare för helkroppsvibrationer i arbetsmiljö. Introduktionserbjudande Vid beställning under Mars månad erhåller ni 8% rabatt eller 5 % vid beställning i April.

CVK International

CVK är glada att leverera lösningar och produkter till globala aktörer som ex. McLaren (F1) och BHPbilliton (ledande inom gruv- och oljeindustrin). Sedan tidigare har CVK produkter även vunnit test, utfört av största myndigheten i världen, NIOSH USA.

Hälsa och säkerhet på jobbet: Strategisk ram fastställer EU: s mål för 2014-2020

Den 6 juni lade Europeiska kommissionen fram en ny strategisk ram för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för perioden 2014-2020. Den identifierar viktiga utmaningar och strategiska mål för arbetarskydd och hälsa, presenterar nyckelåtgärder och identifierar instrument för att hantera dessa. EU-OSHA: s OiRA-verktyg kommer att spela en nyckelroll i ett av de strategiska målen för EU: s strategiska ram. OiRAs …

CVK på Arbets- och Miljömedicinska vårmötet

Vi vill önska dig varmt välkommen till Arbets- och Miljömedicinska vårmöte i Uppsala den 9-11 april, 2014. Besök gärna vår monter för produkt demo och presentation. Läs mer : http://www.ammuppsala.se