Mätsystem för arbetsmiljö- HealthVib HKV 300/500.

Härmed introducerar vi vår nya smarta mätare för helkroppsvibrationer i arbetsmiljö. Introduktionserbjudande Vid beställning under Mars månad erhåller ni 8% rabatt eller 5 % vid beställning i April.

CVK International

CVK är glada att leverera lösningar och produkter till globala aktörer som ex. McLaren (F1) och BHPbilliton (ledande inom gruv- och oljeindustrin). Sedan tidigare har CVK produkter även vunnit test, utfört av största myndigheten i världen, NIOSH USA.

Hälsa och säkerhet på jobbet: Strategisk ram fastställer EU: s mål för 2014-2020

Den 6 juni lade Europeiska kommissionen fram en ny strategisk ram för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för perioden 2014-2020. Den identifierar viktiga utmaningar och strategiska mål för arbetarskydd och hälsa, presenterar nyckelåtgärder och identifierar instrument för att hantera dessa. EU-OSHA: s OiRA-verktyg kommer att spela en nyckelroll i ett av de strategiska målen för EU: s strategiska ram. OiRAs …

CVK på Arbets- och Miljömedicinska vårmötet

Vi vill önska dig varmt välkommen till Arbets- och Miljömedicinska vårmöte i Uppsala den 9-11 april, 2014. Besök gärna vår monter för produkt demo och presentation. Läs mer : http://www.ammuppsala.se

Mobil provbana för standardiserad vibrationsmätning

Helkroppsvibrationer är den viktigaste arbetsmiljöfrågan för skotarförare. För att kunna jämföra vibrationsnivån mellan olika maskiner och för att kunna utvärdera tekniska lösningar på ett rättvisande sätt har en standardiserad provbana för vibrationsmätning utvecklats. Download attachments: Resultat Skogforsk

Griptiltens effekt på skotarens produktivitet

I Sverige gallras årligen ca 360 000 ha skogsmark. Skogsbolagen efterfrågar effektivare skogsmaskiner för att minimera kostnaderna i skogsbruket. Två finska och en svensk studie pekar på produktivitetsökningar i storlekar upp till tio procent vid användandet av griptilt. Griptilten är en tilläggsmodul som monteras mellan gripen och rotatorn på en skotarkran och möjliggör uppresning av virkesknippen till vertikal position. Download …

Vibrationer ger hälsoproblem

Vibrationer från maskiner i byggindustrin är ett område behäftat med en rad hälsoproblem. Forskning visar bland annat ett klart samband mellan vibrationer och hjärtsjukdomar. Download attachments: Vibrationer ger hälsoproblem

Safety & Health Expo 17-19 June- ExCel London

Safety & Health Expo 2014 – Inspiring Excellence for 30 years CVK’s representative will participate in the largest safety show the UK has seen for 10 years! The exhibition is run exclusively with the support of IOSH, RoSPA and the BSIF, Safety and health Expo has established itself as the definitive UK industry event consistently attracting health and safety decision …

The Benefit of Tractor reverse drive controls

With the help of tractor reverse drive controls, the workload of the driver can be eased significantly. According to a study, the reverse drive controls clearly decreased working postures where the back or the neck are twisted. Th e faster turning also made the work more rapid when compared with mowing done in a normal forward with a tractor equipped …